NA CO A JAK SE CHYTAT NESMÍ

Tenhle článek by rozhodně neměl být nějakým nenápadným návodem k nepovoleným způsobům lovu, používání nedovolených nástrah či obcházení rybářského řádu a předpisů vůbec ve stylu, v němž coby národ docela vynikáme.

catalog_59166731Spíš jde o takové zamyšlení nad tím, co lze a nelze, co se slučuje s rybářskou etikou a pochopitelně včetně pár upozornění na věci, které by nás (ať už díky neznalosti, nepozornosti nebo opomenutí mohly dostat do maléru).

Rozhodně nemůžeme bez přemýšlení a případného prověření některých údajů vycházet z doporučení kamarádů, s argumentem „to mi ale poradil Franta, to je hodně zkušenej rybář…“ totiž případný přestupek rozhodně neobhájíme a konflikt s Rybářskou stráží si určitě nikdo z nás nepřeje.

Stejně tak knihy staršího ražení, „zaručené rady a tipy“ z internetových diskusí nebo nepodložené informace neurčitého původu bychom měli přijímat hodně opatrně a vše prověřovat, pokud se jedná o věci, ve kterých si nejsme stoprocentně jistí.

Co najdeme a nenajdeme v Rybářském řádu

V Rybářském řádu bychom měli sledovat změny a úpravy, každý rok k nějakým dochází změnám a úpravám, naší povinností tedy je se s nimi co nejpečlivěji seznámit a respektovat je, ať už si o nich myslíme cokoli. Ani zkušení rybářští právníci nebo dlouholetí funkcionáři se občas úplně nedokáží shodnout na výkladu nebo aplikaci některých pravidel, v takových případech bychom měli používat především starý dobrý selský rozum.

ffRozhodně tedy vyloučíme úvahy o použití elektrického proudu nebo výbušnin, tam je to i o zdraví nebo dokonce o život, kromě pytláctví bychom si nejspíš mohli „vykoledovat “ i slušný „flastr“ za nějaké to ohrožení a podobně. Stejně tak použití omamných nebo otravných látek se zcela příčí přístupu sportovního rybáře a mohlo by dojít ke skutečně neskutečně rozsáhlým a závažným škodám.

Z poměrně známých a skutečně nežádoucích metod ještě chci upozornit na používání bodců, vidlic a sestav k podsekávání ryb, k tomu se přece nesnížíme. Kdysi v Rybářském řádu byl definován i zákaz použití samoseků, dnes už se s tím nesetkáme, pokud bychom si chtěli připomenout chytání „na pytlačku“ v cívkou v dlani, můžeme se zeptat na některém ze soukromých revírů, tam s tím majitel nejspíš souhlasit bude, protože to je spíš recese, než mimořádně účinná technika.

A „Bow Fishing“ neboli střílení ryb lukem? V žádném případě, ostatně u nás o tuhle disciplínu snad ani žádný zájem (naštěstí) nepropukl, jinak věřím, že nějaký podnikavý ziskuchtivec by to přidal do nabídky.

Musíme si dát pozor i na to, kde smíme a nesmíme lovit, v rybářském řádu jsou vypsány podmínky pro lov v blízkosti jezů, rybích přechodů nebo dalších vodních staveb či hází občas podrobnější informace najdeme v podrobném soupisu a popisu revírů, nespoléhejme jen na cedule u vody, ty tam pokaždé nevydrží dost dlouho.

Co nepatří na háček

Zákaz používání škrkavek, sražené krve, mlékárenských kalů a podobných „chuťovek“ v současném Rybářském řádu sice nenajdeme, ale stejně bych neradil nikomu, aby se o něco podobného pokoušel. Také o krtonožku už ani nezavadíme a zákaz zmizel, rozhodně ale pozor na chráněné druhy živočichů!

Z ryb a mihulovců jsou to v Rybářském řádu vyjmenované druhy (v současné době 18 druhů!), pokud lovíme na ryby, které mají stanovenu nejmenší lovnou míru nebo i dobu hájení, dejme si na to vždy pozor. Z bezobratlých na háček nepatří raci, perlorodky ani velevrubi a škeble, ačkoli se jedná o často literaturou doporučovanou nástrahu, především na úhoře!

V žádném případě nebudeme lovit ani na obojživelníky v jakémkoli vývojovém stadiu (žáby, pulci, čolkové mloci a podobně)!

Na pstruhovce platí trochu jiná pravidla

Na pstruhových vodách nelze používat živočišných nástrah (jen na některých revírech je opět zavedeno použití mrtvé rybky), navíc mnohé pstruhové revíry omezily chytání pouze s použitím háčků bez protihrotu, od září se na pstruhových vodách už nevláčí a někde je omezen i počet použitých umělých mušek.

Na neznámém revíru tedy vždy nejprve pročtěme místní podmínky a ušetříme si tak případné problémy, je to chvilka (můžeme to udělat už doma před odjezdem k vodě), rozhodně to stojí za to, že se vyhneme případným problémům.

Jaké jsou vaše zkušenosti s dodržováním těchto pravidel?

Líbí?