Rybaření na stojatých a tekoucích vodách

Lov na stojatých vodách a v proudné vodě má mnoho společného, v dalších aspektech se ale výrazně liší. Rozhodně vždy musíme brát v potaz počasí, roční dobu a stav vody, její čistotu nebo naopak zákal, denní dobu a samozřejmě i přítomnou rybí obsádku.

V proudné vodě si nás ryby sice nevšimnou tak snadno, rozhodně to ale neznamená, že bychom mohli veškerou opatrnost hodit za hlavu a spoléhat na zčeřenou hladinu spolu s proudem.

Jaké rybolovné metody použijeme?

rybolovné technikyNa stojatých vodách je velmi oblíbený lov na položenou, pokud zakrmením přilákáme a stáhneme ryby na požadované místo, může to být velmi efektivní a díky stojaté vodě se návnada rozpouští jen v určitém okruhu. Pokud je dostatečně aromatická, snadno přilákáme i ryby z větší vzdálenosti. Právě zde přichází ke slovu oblíbené boilies.

Při lovu na proudné vodě musíme prokrmovat častěji, menšími porcemi, přesto ale proud návnadu postupně odnáší. Záleží na síle proudu a typu návnady, měla by být shodná s nástrahou (na kterou chytáme) nebo namixovaná tak, aby se ve vodě vytvořil takzvaný krmný mrak, který ryby udrží na místě, kde lovíme.

Při lovu na plavanou je chytání na tekoucí vodě aktivnější, nástrahu spouštíme s proudem a musíme ji přehazovat, aby putovala místy, kde předpokládáme stanoviště ryb.

Při lovu na stojáku lze nahodit a nechat splávek poměrně dlouhou dobu bez další manipulace, je tedy možné lovit i na dva pruty na plavanou současně, pokud stíháme oba splávky sledovat.

Vláčení se osvědčuje na obou typech revírů, na stojatých vodách často používáme i loďky nebo bellyboaty, zatímco na tekoucích vodách si pomáháme k lepšímu dosažení rybího stanoviště především broděním.

Také muškaření lze praktikovat na stojatých i tekoucích vodách, ovšem nabídka a vedení mušek na zrcadlově lesklé hladině stojaté nádrže bývá dost náročné. Ovšem pstruhové nádrže často nabízejí právě tolik žádané trofejní exempláře, zájem o tento způsob lovu se tedy stále zvyšuje.

Kde se vyskytují jaké druhy ryb

zatopené stavbyVe stojatých a pomalu proudících vodách najdeme především kaprovité ryby, rozšířeni jsou ale i dravci (okouni, candáti, štiky, boleni, sumci), na velkých a úživných nádržích se často uloví opravdu velké kusy. Stojaté vody s chladnější vodou jsou často osazeny populárním pstruhem duhovým a sivenem, často v kombinaci s dalšími druhy ryb.

V tekoucích vodách najdeme v pramenné části pstruhy, o něco níž se přidává i lipan a všetečný všudypřítomný tloušť, parma, proudník, plotice a další drobnější kaprovité ryby. Když se tok zklidní a rozšíří, setkáme se především s intenzívně vysazovaným kaprem, z dravců bude cílem našeho zájmu určitě štika, v bolen a candát.

Z nedravých ryb také cejn a v klidnějších partiích toku i lín, úhoř, sumec. Rybích druhů je samozřejmě mnohem více, výčet by ale byl zbytečně dlouhý, navíc každý tok i stojatá voda má svou specifiku a od ní se odvíjí i rybí obsádka.

Zajímavá a rybářsky atraktivní místa

Na stojatých vodách vyhledáváme především místa u přítoku, pro mnohé ryby jsou vhodným úkrytem potopené stromy nebo zbytky zatopených staveb a často budeme úspěšní i v místech prudkých terénních zlomů, tedy tam, kde mělčina náhle přechází do hlubšího úseku.

záchranářV letním období vyhledáváme ryby také v blízkosti vodních porostů, stulíků, rákosí a podobně. V zimě se na stojatých vodách občas loví „na dírkách„, tento způsob lovu bývá povolen především na soukromých revírech.

Na tekoucích vodách jsou rybářsky přitažlivé jezy (lovit můžeme v nadjezí i v podjezí), úplavy a vymleté tůně, v okolí podemletých břehů a kořenů ve vodě sice riskujeme vázku, ale právě tady mívají ryby své stanoviště a úkryt, pod převislými stromy a opět u přítoků, případně vyústění kanálů nebo odpadních struh.

Pokud se vám podaří svou nástrahu zachytit, zkuste vyprošťovač nástrah – tzv. záchranáře, který vám s tím pomůže. V zimním období jsou rybářsky atraktivní také úseky pod přehradami, kde nedochází k tak výraznému ochlazení vody.

Líbí?